Internet protokol komunikacije d.o.o. je autorizirani partner Quest za Republiku Hrvatsku, nastavljajući cijelokupnu prodaju i distribuciju Quest Software riješenja i proizvoda direktno ili putem dobro organizirane partnerske mreže.

Više